AB - AIETEKO ADIERAZPENA IPAR EUSKAL HERRIAN : ABERTZALEEN IRAKURKETA/LA DECLARATION D’AIETE ET LE PAYS BASQUE NORD :ANALYSE DES ABERTZALE.

Publié le par Abertzaleen Batasuna

AIETEKO ADIERAZPENA IPAR EUSKAL HERRIAN : ABERTZALEEN IRAKURKETA.

 

Sarhitza :

Euskal gatazkak fase eta kapitulu asko ezagutu ditu. Kapitulu horietako batzuk, hemen berean Iparraldean gertatu dira. Iparraldeko militante abertzale asko gatazka honen zurrunbiloan ibili gara eta pozez hartzen dugu Euskal Herrian idekitzen ari den fase historiko berri hau.

Begi onez ikusten ditugu azken denboretan eman diren pausoak eta horien artean, dudarik gabe, Donostiako konferentziak momentu inportante bat ordezkatzen du Euskal Herriko historian. Hortaz, konferentzian Iparraldetik parte- hartu duten sentsibilitate askotariko eragileak zoriondu nahi ditugu.

Orain hitzetatik edo adierazpenetatik ekintzetarat pasatzeko garaia heldu zaigu. Hori dela eta, Aieteko adierazpenaren pundu zehatzen gauzapenak eskatzen dituen urratsen inguruan, Iparraldeko abertzaleek gure irakurketa plazaratu nahi dugu :

1- Aieteko adierazpenak dio : ETAri dei egiten diogu bere jarduera armatuaren behin betiko amaiera iragartzen duen adierazpen publikoa egiteko eta soilik gatazkaren ondorioez aritzeko Espainia eta Frantziako gobernuei elkarrizketarako deia egiteko”.

ETAk bere ekintza armatuak bertan-behera utzi ditu. Lehen pundu hori betea da. Eta lehen pundu horri dohakionean, orroitarazi nahi dugu ere, Iparretarrak erakunde armatuak borroka armatuaren kapitulua Ipar Euskal Herrian itxi zuela Lizarra-Garazin.

2- Aieteko adierazpenak dio : “Adierazpen hori egingo balitz, dei egiten diegu Espainiako eta Frantziako gobernuei baiezkoa eman eta gatazka armatuaren ondorioez soilik aritzeko elkarrizketak zabaltzeko”.

Orain Estatu espainolari eta, bereziki gure kasuan, Pariseri dohakie mugitzea.

Parisek Aieteko adierazpenari baikorki erantzun behar dio, Euskal Herrian sortua den egoera berriari baikorki erantzun behar dio, konponbide prozesuaren alde osoki inplikatuz.

Hortaz, gatazkaren ondorioen atalean, frantses gobernuak pausoak eman behar ditu berehala !

Lehenik eta behin, ez dugu gehiago euskal militante bakar bat atxilotua, kartzeleratua edo bere kontra euro-agindu baten gauzatzearen mehatxupean ikusi behar. Parisek errepresioak gelditu behar du ja !

1Gatazka guzien konponbide prozesuetan presoak presondegietatik askatuak dira, eta Euskal Herrian ere gauza bera gertatu beharko da. Euskal Presoak etxean ikusi nahi ditugu orain ! Bide horretan, Parisek pausoak ematen hasi behar du lehen bai lehen !

3. Aieteko adierazpenak dio : “Zabaldu diren zauri pertsonalak eta sozialak sendatzeko lagungarria delako, eginiko minaren aitorpena, biktima guztien aitortza eta berauen laguntza, eta errekontziliazioan aurrera egiteko urrats sakonak eman daitezen eskatzen dugu”.

Ados gara erraiteko gatazkak eragin biktima guziak aintzat hartuak izan behar direla.

Honi begira, biktimak bi aldeetan egon direla Iparraldean ere azpimarratu nahi dugu :

- Alde batean, borroka armatuak materialki eta fisikoki kaltetu izan dituen pertsonak daude. - Bainan bestalde batean ere, Estatuek errepresioaren bidez, gerla zikinaren bitartez, eragin dituzten biktima andana dugu :

. Erahilak, desagertuak eta zaurituak izan diren militanteak. . Frantses presondegietan hil diren militanteak. . Frantses kartzelak euskal presoei jasanarazten dien sakabanaketak sortu dituen drama familiarrak. . Munduan zehar deportatuak izan diren militanteak. . Prekaritatean bizitzerat kondenatuak diren iheslariak.

Aieteko adierazpenak dion bezala, bi aldeetako minaren aitorpena, bi aldeetako biktimen aitortza eta laguntza, eta errekontziliazioan aitzina egiteko urrats sakonak eman behar dira. Gu horretarako prest gira.

4- Aieteko adierazpenak dio : “Gure esperientziak azaltzen digunez, askotan gatazkak konpontzeko orduan badira bake iraunkorra eskuratzeko lagungarriak diren aztertu beharreko beste gaiak. Ildo horretan, eragile ez bortxatzaileak eta ordezkari politikoak bil daitezen iradokitzen dugu, gai politikoak eta gaiarekin zer ikusirik dutenak eztabaidatzeko, herritargoa kontsultatuz, horrek guztiak gatazkarik gabeko aro berria sortzen lagun dezakeelako. Gure esperientziak azpimarratzen duenez, hirugarren parte hartzaileek, begiraleek edota laguntzaileek, elkarrizketa bideratzen laguntzen dute. Hemen ere, gatazkarekin zer ikusirik duten parteek horrela erabakiko balute, elkarrizketa nazioarteko laguntzaileen bidez ere bidera liteke”.

- Konponbide intregal eta oso batek pundu honi ere heltzea eskatzen du ezinbestean.

- Gatazkaren kausa erabat politikoa da, eta gatazkaren oinarriak zein diren orroitaraztea oso inportantea iduritzen zaigu.

Hemen Herri bat, nazio nortasun bat badago : Zazpi probintzietan banatua den Euskal Herria.

 

Eskubide unibertsaleen errespetuari begira salbuespenenik ezin daiteke onartu. Gisa hortan, nazioarteko zuzenbideak eta itunek munduko nazio guziei aitortzen dizkieten eskubideen jabe izan beharko luke Euskal Herria.

Oinarrizko eskubide horiek Parisek bortizki zapaltzen ditu, Iparraldeari alor politikoan edozein onarpen maila ukatuz, eta euskara gure hizkuntzari zor zaion aitortza ofiziala ukatuz.

Ukapen egoera honek ditu euskal militanteak eremu ezberdinetan borrokatzerat eraman, ezagutu ditugun ondorio guziekin.

- Orain, bakeak, justiziak eta demokraziak bide egin behar dute Euskal Herrian.

Hortarako, Euskal Herri osoan, gatazka eragin duten arazo politikoeri aterabide bat eskaini behar zaie, prozesu politiko baten garapenaren bitartez. Hau da, Euskal Herriko eragile sozial eta politikoen artean elgarrizteka eta akordio dinamika bat egon behar da, gatazkaren korapilo politikoak gaindituko/askatuko dituen agertoki politiko berria denen artean eraikitzeko gisan.

Justizian eta oinarrizko eskubideen errespetuan oinarrituriko soluzio politiko bat aldarrikatzen dugu. Abertzale bezala, guretzat horrek bi gauza funtsezkoak suposatzen ditu :

1. Ipar Euskal Herriaren ezagupen politikoa. Abertzale bezala diogu, herri honek biziraun dezan, bere geroa eraikitzeko guttieneko bitartekoak eskainiko dizkion eskumen zabaleko kuadro instituzionala (autonomia) behar duela.

2. Euskararen ofizialtasuna, gure hizkuntz eskubidei eta Europako hizkuntz zaharrenetakoari dahokion errepestua bermatuko diona.

Demokrazian oinarrituriko aterabide bat aldarrikatzen dugu. Horren baitan kokatzen da saihestezinezkoa den beste eskubide bat : euskal herritarrek beren geroaz erabakitzeko duten eskubidea. Herri honendako pentsatua den edozein urrats edo estatus politikoak hemengo herritarren gehiengo zabal baten onespena eduki beharko du.

- Hemengo eragilei : elgarrizketarako eta akordio politikorako gomita.

. Horrenbestez, gomita luzatzen diegu hemengo eragile politiko eta sindikaleri gure artean biltzeko eta lurralde honek konpondu gabe dituen arazo politikoen inguruan elgarrizketa dinamika bat abiatzeko.

. Gu prest gira, gatazka eragin duten korapiloen inguruan, bereziki, Iparraldeko etorkizun politiko-instituzionalaren inguruan, elgarrizketak zabaltzeko eta ahal bezain eragileekin adostasunetarat heltzeko.

 

- Pariseri ere deia : euskal herritarren hitza eta erabakia errespeta ditzala.

. Lehenik eta behin, Pariseri, identitate nazionaleen eskubideen inguruan dauden nazioarteko itun eta protokolo guziak errespeta exijitzen diogu.

. Bigarrenekorik, euskal herritarren hitza eta erabakia errespeta ditzala eskatzen diogu Pariseri. Hau da, hemen adostuko diren pausoak, Ipar Euskal Herriko eragileen artean lortuko diren akordioak errespetatu beharko ditu frantses Estatuak, beti ere irizpide demokratiko baten arabera : euskal herritarrei dohakiela haien geroaz erabakitzea.

5- Aieteko adierazpenak dio : Errekomendazio hauen bideratzea aztertzeko Jarraipen Batzordea eratzeko prestutasuna adierazten dugu.

Euskal Herri osoan eta Iparraldean ere beraz, garatu beharreko prozesu integralari begira nazioarte mailako babesa osagai baikorra eta lagungarria badela konbentzituak gira.

Gure partetik ongi etorriak dira beraz, nazioartetik luzatu daitezkeen laguntza proposamen mota oro.

2011ko azaroaren 16an

 

 

**************************************************************************************************

 

LA DECLARATION D’AIETE ET LE PAYS BASQUE NORD :ANALYSE DES ABERTZALE.

 

Le conflit basque a connu nombre de phases et de chapitres différents. Certains de ces chapitres ont été écrits ici-même en Pays Basque Nord. De nombreux militants abertzale ont été pris dans les tourbillons de ce conflit et nous vivons avec espoir la nouvelle phase historique qui en train de s’ouvrir en Euskal Herri.

Nous voyons d’un très bon oeil les pas qui ont été franchis ces derniers temps, et parmi ceux-ci, bien évidemment, la tenue de la conférence internationale de Donostia qui constitue un moment important dans l’histoire du Pays Basque. Nous tenons d’ailleurs à féliciter les acteurs d’Iparralde de sensibilités diverses qui y ont participé.

Maintenant l’heure est venue de passer des déclarations aux actes. Aussi tenons- nous, en tant qu’abertzale d’Iparralde, à faire part de notre propre analyse sur les pas nécessaires à la concrétisation des points figurant dans la déclaration d’Aiete.

1- La déclaration de Donostia stipule : "Nous invitons l'ETA à déclarer publiquement l’arrêt définitif de toute action armée et à solliciter le dialogue avec les gouvernements d’Espagne et de France pour aborder exclusivement les conséquences du conflit.”.

ETA a déclaré l’arrêt définitif de ses actions armées. Ce premier point est donc respecté. Cela étant, nous tenons à rappeler que l’organisation armée Iparretarrak avait clos le chapitre de la lutte armée en Iparralde au moment de Lizarra-Garazi.

2- La déclaration de Donostia stipule : "Si une telle déclaration est faite, nous encourageons vivement les gouvernements d’Espagne et de France à bien l’accueillir et à consentir à l’ouverture d’un dialogue traitant exclusivement des conséquences du conflit”.

Il appartient maintenant à l’Etat espagnol, mais aussi en ce qui nous concerne, à l’Etat français de bouger. Paris doit répondre de façon positive à la déclaration d’Aiete, Paris doit répondre de façon positive à la nouvelle donne qui est en train de prendre forme en Pays Basque, en s’impliquant totalement en faveur du processus de résolution du conflit.

Le gouvernement français doit donc rapidement poser des actes dans le domaine des conséquences du conflit.

En premier lieu, nous ne pouvons plus accepter qu’un seul militant basque soit détenu, emprisonné, ou voit peser sur lui la menace de l’application d’un mandat d’arrêt européen. Paris doit maintenant mettre un terme à toute forme de répression !

En second lieu, tous les processus de résolution des conflits débouchent sur la libération des prisonniers et il doit en être de même en Pays Basque. Nous

1voulons dès maintenant que tous les prisonniers basques puissent retourner dans leurs foyers ! Paris doit immédiatement prendre des mesures en ce sens !

3. La déclaration de Donostia stipule: “Nous conseillons que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation, apporter reconnaissance, compensation et assistance à toutes les victimes, reconnaître le tort qui a été causé et tenter de soigner les plaies, au niveau des individus comme de la société.”.

Nous sommes d’accord pour dire que l’ensemble des victimes du conflit devront être prises en compte.

Nous tenons à souligner qu’en Iparralde il y a des victimes du conflit dans les deux camps :

- D’un côté, les victimes et dégâts matériels occasionnés par la lutte armée. - Et de l’autre également, les victimes de la guerre sale et de la répression des Etats :

. des militants assassinés ou disparus à jamais après avoir été enlevés, des militants blessés par les forces de l’ordre. . des militants décédés en prison. . des drames familiaux occasionnés par la politique de dispersion que l’administration pénitentiaire française impose aux prisonniers basques.

. des militants basques déportés aux quatre coins du monde. . des réfugiés condamnés à vivre dans la plus grande précarité.

Comme le stipule la déclaration de Donostia, des mesures conséquentes doivent être prises pour promouvoir la réconciliation, apporter reconnaissance, compensation et assistance aux victimes de tous les bords, reconnaître, de tous les bords, le tort qui a été causé et tenter de soigner les plaies occasionnées. Nous sommes de notre côté totalement disposés à réaliser ce travail.

4- La déclaration de Donostia stipule : “De notre expérience dans la résolution de conflits, il y a souvent d’autres sujets qui, s’ils sont abordés, peuvent aider à atteindre une paix durable. Nous suggérons que les représentants politiques et acteurs non- violents se rencontrent pour discuter des questions politiques et, en consultation avec la population, de tout autre sujet qui pourrait contribuer à créer une nouvelle ère pacifique. De notre expérience, les observateurs tiers ou les médiateurs facilitent un tel dialogue. Ici, le dialogue pourrait, si les personnes impliquées le souhaitent, être accompagné par des médiateurs internationaux”.

- Une résolution intégrale et complète du conflit nécessite absolument d’aborder ce point.

- Les causes du conflit sont de nature strictement politique, et il nous semble important d’en rappeler les racines.

 

Il existe ici un peuple, une identité nationale localisée sur les sept provinces : Euskal Herria

Dans l’application de droits universels, on ne peut accepter d’exception. En la matière, Euskal Herria devrait se voir reconnaître les droits fondamentaux qui sont ceux que le droit international et les traités qui en découlent attribuent à toutes les nations à travers le Monde.

Ces droits fondamentaux sont foulés au pied de façon brutale par l’Etat français. Ce dernier nie en effet tout niveau de reconnaissance politique à Iparralde, ainsi que toute forme de statut officiel auquel a droit notre langue, l’euskara.

C’est cette situation de négation qui a poussé les militants basques à s’engager sur différents terrains de lutte avec les conséquences que nous connaissons.

- Aujourd’hui, la paix, la justice et la démocratie doivent pouvoir tracer leur chemin en Pays Basque.

Pour ce faire, et de sorte qu’une solution soit apportée aux causes politiques qui ont généré le conflit, le développement d’un processus politique est nécessaire aussi en Pays Basque Nord. Ainsi, une dynamique de discussion et de recherche d’accords entre acteurs sociaux et politiques du Pays Basque doit se mettre en place, afin de construire tous ensemble la nouvelle donne politique qui permettra de défaire les nœuds politiques du conflit.

Nous revendiquons une solution politique juste qui soit fondée sur le respect des droits fondamentaux. En tant qu’abertzale nous estimons que cela implique plus particulièrement deux points essentiels :

1. La reconnaissance politique d’Iparralde. En tant qu’abertzale, nous affirmons que ce Pays doit être doté d’un cadre institutionnel aux compétences larges (une autonomie) lui octroyant les moyens minimums nécessaires à sa survie dans l’avenir.

2. L’officialisation de l’euskara correspondant au statut dont devrait bénéficier une des plus vieilles langues d’Europe et garante du respect légitime de nos droits linguistiques.

Nous revendiquons une solution de nature démocratique. Elle rend la reconnaissance d’un autre droit démocratique incontournable : le droit des habitant(e)s du Pays Basque de décider de leur avenir. Toutes mesures ou tout statut politique qu’on envisagerait de mettre en œuvre pour ce Pays, supposent l’assentiment d’une large majorité de la population.

 

- Nous invitons les acteurs d’Iparralde à enclencher une dynamique de discussion et à aller à la recherche de points d’accord.

. Dans cette perspective, nous proposons aux différents acteurs politiques et sociaux d’Iparralde d’enclencher une dynamique de discussion autour des points qui restent à résoudre sur ce territoire.

. Nous sommes quant à nous prêts à discuter et aller rechercher l’accord le plus large possible autour des problèmes politiques qui ont occasionné ce conflit, en particulier la question de la reconnaissance politique et institutionnelle d’Iparralde.

- Nous lançons un appel à l’Etat français : qu’il respecte la parole et les décisions des habitant(e)s du Pays Basque.

. Premièrement, nous exigeons de Paris le respect des protocoles et des traités internationaux en vigueur concernant les identités nationales.

. Deuxièmement, nous demandons à l’Etat français qu’il respecte la parole et les décisions des habitant(e)s du Pays Basque. Cela signifie que Paris devra respecter les mesures qui feraient l’objet d’un accord entre les acteurs du Pays Basque, en actant le principe démocratique selon lequel il appartient aux habitant(e)s de décider de leur avenir.

5- La déclaration de Donostia stipule : « Nous sommes disposés à constituer un comité pour accompagner la mise en œuvre de ces recommandations”.

Nous sommes convaincus que le soutien de la communauté internationale ne peut que contribuer favorablement au processus de résolution intégrale qui doit se dérouler sur l’ensemble du Pays Basque.

En ce qui nous concerne, toutes les propositions d’aide qui pourraient provenir d’acteurs internationaux sont les bienvenues.

Le 16 novembre 2011

 

 

Publié dans Berriak - Infos

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article